Hoi!! Welkom bij Jouw verhaal. Bij deze categorie geef ik jullie lezers gelegenheid om je eigen verhaal te doen. Omdat ik vind dat we van elk verhaal wel wat kunnen leren zet ik elke maand iemands ingestuurde verhaal op mijn blog. Hieronder kun je jouw verhaal insturen. Dit kan anoniem, maar ook met naam of met een foto. Dit is aan jezelf, het is tenslotte jouw verhaal.

Er zijn echter wel voorwaarden waaraan je verhaal moet voldoen:

Tips voor het schrijven van je verhaal:

  • Probeer ”van de hak op de tak” te vermijden! Dus schrijf je verhaal in volgorde van tijd.
  • Haatopmerkingen of verwijten zijn niet toegestaan! Praat vanuit jezelf, en noem geen namen van mensen, plaatsen, bedrijven, scholen, ziekenhuizen etc. die hier geen toestemming voor hebben gegeven. Dit is natuurlijk privacygevoelig.

Voorwaarden bij het opsturen van je verhaal:

  • Vermeldt je (voor)naam! Dit is alleen voor mij te zien, de anonimiteit is gewaarborgd. (Als jij jouw verhaal anoniem wilt plaatsen is dit dus geen probleem).
  • Geef dit laatste van het vorige punt even aan in je mail! Denk er dus goed over na hoe jij je verhaal kwijt wilt (anoniem of niet).
  • Zet de naam van deze categorie bij het onderwerp met daarachter jouw naam en het onderwerp van je verhaal. Dus even mijzelf als voorbeeld: Jouw verhaal NAH Anne-Lie.

Ten slotte: vermeldt je e-mailadres. Dit is handig als er iets onduidelijk omschreven is.

Mijn verhaal over NAH